[Startside]   [Modeltog baggrund]   [Digital modeljernbane]   [Long]   [Danske farver]  [DC / HAMO Hjul til Märklin]
[
Forbillede og model]   [Dansk i model]   [Lins]   [Litteratur]   [Tips]   [Ombygning]   [Skala]  [Om Nordbanen Hobby]  [Fotografering]

 

Skala og strøm

 

Emner på denne side:

H0 (1:87)

H0 jævnstrøm (DC)

H0 vekselstrøm (AC)

H0 3-leder jævnstrøm (DC)

Analog

Digital

Motorola

DCC

 

Kan du tysk kan du læse alle de officielle NEM-normer her.

H0 (1:87)

Den mest udbredte skala i Danmark. H0 udtales "Halv Nul", idet skalaen er ca. halv størrelse af skala 0 (Nul), som er 1:45.

Afstanden mellem sporene er 16,5 mm

 

Der er tre forskellige strømsystemer, som alle tre betegnes H0, 1:87, de beskrives efterfølgende. Ligesom en del af forklaringen på nødvendigheden af hjulskift i henhold til strømsystem fremgår af nedenstående billeder, som alle viser Mehano's hjul til FALNS 121 selvtømmervogn til hvert af de tre systemer, set fra venstre DC (jævnstrøm), AC (vekselstrøm), DC 3-leder (3 leder jævnstrøm). Bemærk forskellene i flange-størrelse, flange-form og afstand mellem hjulene på akslen.

Det som betyder noget er i hvilken afstand fra hjertestykkets kørekant vingeskinner og tvangskinner anbringes. NEM 310 for toskinnesystemer har mindre sporriller end NEM 340 til treskinnesystemer (M*). De vigtige mål er Fmax, Cmin og Smax. De hænger nøje sammen med hjulsættenes mål.

Desuden kan det være nødvendigt med en lidt større afstand mellem den fraliggende tunge og sideskinnen i sporskifter efter NEM 340 fordi hjulflangen er tykkere.

Links: http://www.morop.org/de/normes/nem310_d.pdf og http://www.morop.org/de/normes/nem340_d.pdf

 

 

DC

AC

DC 3-leder

 

[Til toppen af siden]

 

H0 jævnstrøm (DC) eller 2-skinne systemet

I gamle dage var Fleischmann synonymt med jævnstrøm i Danmark. I dag leverer en lang række fabrikker lokomotiver, vogne, spor og tilbehør til jævnstrøm, herunder Mehano, Frateschi, Roco, Klein, Lima, Trix (Märklins jævnstrømsmærke) samt ikke mindst de danske mærker Heljan og Hobbytrade.

 

Lokomotiver og vogne til jævnstrøm markeres normalt med et DC (Direct Current) eller et lighedstegn =

 

Skal en vogn mærket AC anvendes på et DC anlæg, skal hjulene skiftes til DC-hjul for at undgå kortslutning.

 

[Til toppen af siden]

H0 vekselstrøm (AC) eller 3-skinnesystemet

Før i tiden var Märklin synonymt med vekselstrøm. Spor til vekselstrøm produceres udelukkende af tyske Märklin og spanske Electrotren.

Vekselstrøm er karakteriseret ved punktkontakterne midt i sporet. Strømmen overføres til lokomotivet via slæbeskoen under lokomotivet. Billedet viser en moderne støjsvag Roco slæbesko.

 

Lokomotiver og vogne til vekselstrøm leveres af stort set alle fabrikanter af modeljernbane, herunder Märklin, Mehano, Roco, Lima samt ikke mindst de danske mærker Heljan og Hobbytrade.

 

Lokomotiver og vogne til vekselstrøm markeres normalt med et AC (Alternating Current) eller en "tilde" ~

 

Skal en vogn mærket DC anvendes på et AC anlæg, bør hjulene skiftes til AC-hjul for at undgå afsporinger.

 

[Til toppen af siden]

H0 3-leder jævnstrøm (DC)

Også kaldet Trix Express.

 

Lokomotiver og vogne til jævnstrøm markeres normalt med et DC 3-leder

 

Skal en vogn mærket AC eller DC anvendes på et 3-leder DC anlæg, skal hjulene skiftes til 3-leder DC-hjul.

 

[Til toppen af siden]

Analog

Analog er den moderne betegnelse for ”gammeldags” modelbanedrift med en transformator.

 

[Til toppen af siden]

Digital

Digital drift kræver en digital kontrolpult samt som minimum montage af en digitaldekoder i lokomotiverne.

 

Når der skal købes/monteres en digital dekoder, skal du vælge dels motortype, altså den type motor lokomotivet er monteret med og digital system. Bemærk, at et lokomotiv til analog AC sagtens kan have en DC-motor, det gælder således alle lokomotiver fra Mehano, men også de nyeste Märklin lokomotiver kan være produceret med en DC-motor.

 

Der findes multi-protokol dekodere, som kan anvendes på alle typer anlæg. De smarteste finder selv ud af om der lige nu køres analog eller digital og hvilken type digital, der er tale om.

Du kan også læse mere om digital drift på www.digitaltog.dk 

 

Der er flere forskellige digitalsystemer, de mest udbredte er:

 

[Til toppen af siden]

Motorola

Motorola kaldes også Märklin Digital, og er således mest udbredt på 3-skinne anlæg.

 

[Til toppen af siden]

DCC

DCC kaldes også Lenz Digital, og er mest udbredt på 2-skinne anlæg.

 

[Til toppen af siden]

 

© 1998 - 2015 Peter Topp Engelsted Jonasen

[Startside]