K.S.B. - København - Slangerup Banen

Materiel   Kilder   Kort   Slangerupbanens Turistbog  Home

København L.   Emdrup   Dyssegård   Vangede   Buddinge   Stengården   Bagsværd   Skovbrynet   Hareskov   Syvstjernen   Værløse   Furesø   Farum   Vassingerød   Lynge   Uggeløse Skov   Lindholm   Slangerup   Svanemøllen   Ryparken


K.S.B. København - Slangerup Banen

 

Jeg har valgt billedet af betongalgerne på Lindholm Station som illustration af København - Slangerup Banen (herefter KSB), da disse så udmærket repræsenterer den nedlagte del af banen mellem Farum og Slangerup.

 

Ellers er meningen med disse sider at præsentere banen før og nu i tekst og billeder.

 

Menupunkterne ovenfor bliver fed efterhånden, som menupunktet har et indhold.

 

KSB blev første gang en "næsten virkelighed" med Konsul Joh. Steenbergs planer om etablering af tre latrin-baner i Københavns opland. Baner til Dragør, Vallensbæk og Værløse i 1890. Planerne blev ikke til noget dengang.

 

Grundlaget for banen til Værløse blev skabt ved lov af 13. april 1894 om en bane fra Nørrebro over Utterslev, nord om Gladsaxe, over Bagsværd, gennem St. Hareskov over Værløse til et punkt om Bastrup Sø. Det sidste skabte naturligvis debat, for banen kunne så føres over Lille Værløse / Farum eller Kirke Værløse / Ganløse - som bekendt endte linieføringen med at gå over Lille Værløse og Farum til Slangerup.

 

Banen er en af de meget få "rigtige privatbaner" i Danmark. Det vil sige baner anlagt uden at loven om deres anlæg har givet rentegaranti eller reelle tilskud til anlæg eller drift.

 

Driftskoncessionen til banen blev givet til Aktieselskabet Slangerupbanen den 9. december 1903 og banen åbnedes 20. april 1906.

 

1. april 1948 overtog staten Slangerupbanen og 15. maj 1954 måtte banen ændre navn til Hareskovbanen, da delstrækningen Farum - Slangerup blev nedlagt.

 

25. april 1976 var første dag med tog til Svanemøllen, idet Hareskovbanens MO-trukne tog fra den dato ikke længere kørte til "Lygten" men til Svanemøllen. Allerede året efter den 24. september 1977 var det slut med banens selvstændige særpræg som "omegnsbane". Fra den dato kørtes med S-tog - og fra den dag "kostede det" at glemme sit togkort - indtil da kunne togførerne huske os, som gik på Gladsaxe Gymnasium - men i de nye tider var vi "ukendte". 

 

Generalstabens kort 1923 visende linieføring af KSB og den planlagte Midtbane, se her.

 

Du kan gå langs den yderste del af banen mellem Slangerup og Farum, se Vagn Olsens beskrivelse på: http://www.naturnet.dk/Naturfoldere/download_pdf.asp?FolderID=1071

 

 

 

 

© 1998 - 2017 Peter Topp Engelsted Jonasen

[Startside]